Σουηδικό μονωσωλήνιο σύστημα θέρμανσης
Swedish monotubullar heating system TKM

Η εταιρία μας είναι σε θέση να σας συνδέσει με
αρκετούς υδραυλικούς εγκαταστάτες με πολυ-ετή εμπηρεία στην συντήριση των συστημάτων μας για σέρβις, επισκευές για συστημα ΤΚΜ Μ68.

Our company is able to connect your requests for after sale services, material and repair works, to several plumbing installers who have a long-time experience of maintenance work with our system TKM M68

Ανταλλακτικά, διακοπτη ΤΚΜ Μ68, σωλήνες, βάνες, διατηθονται σε διάφορα καταστήματα

Any kind of spare parts for our valves TKM M68, pipes, etc. can be supplied from organized dealers.

Σώματα ΤΚΜ μπορούν να επισκευαστούν η να αλλαχτούν με νέα σώματα με σύνδεση ΤΚΜ

TKM-radiator can be repaired or exchanged with new similar radiators with TKM connection.

Η ηλεκτροβανα TKM SML και η πλακετα ΔΙΟΔ  απαιτούν σέρβις και ανταλλακτικά, μπορούμε να συστήνουμε τα πιό κατάλληλα συνεργεία.

Electrovalve TKM.SML and circuit TKM-DIOD requires service and we can recommend to you the most experienced maintenance workers.


Πινακας μετρητων ΤΚΜ και ωρομετρητες ΤΚΜ  όπως και αλλες πίνακες αυτοματισμού ΤΚΜ
υπάρχουν διαθέσιμα για προμήθεια από τα συνεργαζόμενα μαζί μας καταστήματα.

Automaic control board TKM and hourmeter TKM  etc. van be available from the collaborating shops

Ενδοδαπέδιo σύστημα θέρμανσης TP4-Floor
Under Floor Radiant Heating System TP4

Η εταιρία μας έχει κάνει χιλιάδες μελέτες για λογαριασμό των μαζί μας συνεργαζομενών συνεργείων TP4 που πραγματοποίησαν τις ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις μας.

Our company has made thousands of project calculations for cooperating installers of the TP4 floor heating system

Διατηρούμε όλα τα αρχεία των μελετών στην διάθεση των τελικών πελατών που επιθυμούν να προβούν στην εφαρμογή της πράσινης ενέργειας με τα ηλιακά μας συστήματα TP4.

We are keeping all the project calculations at the disposal of our clients who wants to proceed into green-tech applications with our Solar system TP4 

Μην ξεχάσετε ότι η ενδοδαπέδια θέρμανση με χαμηλές θερμοκρασίες νερού μπορεί άνετα να λειτουργεί χειμώνα με την ηλιακή ενέργεια.

Don't forget that low temperature floor heating systems are able to heat your house by the sun.

Με τους ειδικούς συλλέκτες διπλής όψεως μπορείτε να παράγεται ηλεκτρική ενέργεια για την κάλυψει του κλιματισμού το καλοκαίρι,

With our special Double-Faced Solar-Panels TP4 you can also cool your house during summer time.


Φυσικά η παραγογή επαρκώς και άφθονο ζεστό νερό χρήσης κατά όλο το έτος.

Of course producing enough and lots of domestic hot water is a priority all year around.


System TKM/M68 Sweden
System TP4-Floor Sweden
κολλεκτερ TP4
collector TP4
κολλεκτερ TP4
collector TP4
κολλεκτερ TP4
collector TP4
σωματα ΤΚΜ
radiator TKM
συνδεσμο 7265
turbulator 7265
Μ68.2100
M68.2000
M68.46 84
Μ68.46 86
M68.44 44
Μ68.44 46
M68.41
M68.40