200% αποσβεση
Κολλεκτέρ στήριξης των πάνελ
TP4-enersol Ηλιακά πάνελ
Φωτοβολταϊκα στοιχεία PV
Ατέρμονας μηχανισμός περιστροφής
Ηλιακός ιχνηλάτης ST2 (διπλή όψη)
Κολλεκτέρ επιστροφής νερού
Πατήστε στις εικόνες για μετάβαση σε
Ηλιακός ιχνηλάτης St1 (μονή όψη)
Μηχανισμός ανάκλησης +/- 60' 
Πιίνακας διαχείρησης ενέργειας
Υβρηδικό ηλιακό πάνελ   Διπλής λειτουργείας  Θερμοδυναμικό-Φωτοβολταικό   Ηλιακος ιχνηλατης  Μηχανισμο περιστροφης
TP4-enersol