Ατέρμωνας άξονας περιστροφής με ηλιακό σένσορα κ' ιχνηλάτη
Αλλάζει την πρώσοψη - 100% θερμικό η 100% φωτοβολταικό
Υψηλή αισθητική - εύκολη προαρμογή - χαμηλό ύψος 200mm 
PV-ηλεκτρισμό - Ζεστό νερό - θέρμανση χώρου  και πισίνας
Χωρίς υπερθέρμανση το καλοκαίρι - αλλάζει σε υβρηδικό PVT
Θερμικό το χειμώνα - φωτοβολταικό το καλοκαίρι
TP4-enersol
Έξυπνο Θέρμο-ηλεκτρικό Ηλιακό πάνελ Διπλής όψης 
αλλάζει λειτουργεία PV - PVT - TD όποτε θέλετε